Byt plats

Legal

O’Keeffe erbjudande om produktåterbetalning

Vi är så säkra på att du kommer att älska våra O’Keeffe-produkter att om du inte är helt nöjd kommer vi att återbetala 100 % av kontantpriset. Detta betalas i form av ett digitalt presentkort med förbehåll för nedanstående villkor. 

För att göra en reklamation skickar du bara in din begäran via formuläret ”Kontakta oss”. Bifoga tydliga bilder av ditt inköpskvitto (som visar inköpspris och inköpsdatum) samt ett foto av din produkt (som visar produktens batchkod) med din reklamation. Klicka här på vår Kontakta oss-sida för att påbörja processe.

 

REGLER OCH VILLKOR FÖR O’KEEFFE’S COMPANY-ERBJUDANDE OM PRODUKTÅTERBETALNING

 

 1. I Storbritannien är det Gorilla Glue Europe Limited som handlar som O’Keeffe’s Company och är registrerat i England och Wales med företagsnummer 09219236 och med säte på 26 Eaton Avenue, Buckshaw Village, Chorley, England, PR7 7NA (“vi”, “vår”, “oss”) initiativtagaren bakom erbjudandet om produktåterbetalning.  (“Erbjudandet om produktåterbetalning”).
 2. I Europeiska unionen är det GC Brands Netherlands BV som handlar som O’Keeffe’s Company, registrerat i England och Wales med företagsnummer 83721215 och med säte på 32, 5611 BJ, Eindhoven, Nederländerna (“vi”, “vår”, “oss”) som är initiativtagaren bakom erbjudandet om produktåterbetalning.  (“Erbjudandet om produktåterbetalning”).
 3. Dessa regler och villkor (“Villkor”) anger de fullständiga villkor som du (“du”, “din”) kan följa för att förlita dig på vårt erbjudande om återbetalning av produkter.  Du bekräftar att all information som du lämnar är sann, korrekt och fullständig när du gör anspråk på erbjudandet om produktåterbetalning och att du följer och samtycker till att vara bunden av villkoren.  Du kommer alltid att agera i god tro gentemot oss.

Vem kan göra anspråk och hur man gör anspråk

 1. För att göra anspråk måste du (i) ha köpt någon ”O’Keeffe”-produkt under de senaste 30 kalenderdagarna, (ii) vara missnöjd med produkten och (iii)vara bosatt i Sverige.  Du kommer endast att få en återbetalning av det belopp som du betalat kontant för produkten. Dvs köp som gjorts via ett lojalitetsprogram hos en återförsäljare inklusive betalning med poäng kommer inte att omfattas av vårt erbjudande om produktåterbetalning.
 2. För att göra anspråk på vårt erbjudande om produktåterbetalning måste du använda formuläret Kontakta oss på vår webbsida: [https://okeeffesco.se/kontakta-oss/]
 3. Du måste kunna uppvisa den fysiska produkten för att visa rimlig användning och kvittot som visar ditt köp.  När du gör ett anspråk bör du inkludera tydliga foton av båda.   Om antingen kvittot eller produkten har kasserats kommer du inte att vara berättigad till erbjudandet om produktåterbetalning.
 4. Vår integritetspolicy [https://okeeffesco.se/sekretesspolicy/] gäller när du gör en reklamation via vårt formulär Kontakta oss.
 5. Du måste göra ditt anspråk inom 30 kalenderdagar från inköpsdatumet som visas på ditt inköpskvitto.  
 6. Anspråk på vårt erbjudande om produktåterbetalning är begränsade till ett köp av var och en av våra berättigade produkter per hushåll inom ett kalenderår. Om du gör anspråk på ersättning för flera produkter bedömer vi varje enskilt anspråk, men vi kan komma att bedöma de andra anspråken tillsammans.  
 7. Vi kan komma att begära ytterligare information för att kunna behandla din begäran om produktåterbetalning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera alla anspråk som görs på erbjudandet om produktåterbetalning, inklusive rätten att begära produkten eller inköpskvittot för fysisk inspektion.  Vi kan, efter eget gottfinnande, avvisa ett krav som inte uppfyller behörighetskraven i dessa Villkor eller som vi inte rimligen anser har gjorts i god tro.  

Erbjudande om produktåterbetalning

 1. Om ditt krav godkänns kommer vi att skicka ett förladdat digitalt presentkort till din e-postadress som du angav i ditt anspråkpreload upp till värdet av kontantdelen av det pris du betalade för den produkt som du har gjort anspråk på.  Vi har inget ansvar gentemot dig att skicka denna elektroniska återbetalning om du inte har angett en giltig e-postadress som en del av ditt anspråk.  
 2. Om produkten som du gör anspråk på köptes genom ett flerköpserbjudande eller annan rabatt kommer vårt erbjudande om produktåterbetalning endast att avse det faktiska kontantpris som du betalat för produkten i fråga.
 3. Vårt erbjudande om produktåterbetalning omfattar endast priset av produkten och exkluderar alla övriga kostnader, inklusive eventuella porto- och förpackningskostnader som du ådragit dig i samband med ditt köp av produkten. 
 4. Det kan ta upp till 30 kalenderdagar att behandla produktåterbetalningar efter att vi mottagit ditt anspråk.

Allmän information

 1. Om du har några frågor om vårt återbetalningserbjudande eller om du behöver komma i kontakt med oss, kontakta oss via vår ”Kontakta oss”-sida på följande länk. [https://okeeffesco.se/kontakta-oss/]
 2. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka detta erbjudande eller dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.  Den aktuella lydelse av dessa villkor kommer att vara tillgänglig så länge som vårt erbjudande om återbetalning är tillgängligt på [https://okeeffesco.se/]
 3. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne eller ogiltigförklara alla anspråk om du bryter mot, eller om vi rimligen misstänker att du har eller kommer att bryta mot, dessa villkor.
 4. Vi tar inget ansvar för eventuella typografiska eller andra fel i vår administration av detta erbjudande om återbetalning.
 5. Vårt beslut om alla aspekter av ett återbetalningsanspråk är slutgiltigt och bindande och ingen korrespondens kommer att inledas om det.
 6. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi ansvar för alla förluster, skador och anspråk som åsamkats någon person i samband med vårt erbjudande om produktåterbetalning och alla anspråk som gjorts i samband med detta.
 7. Detta erbjudande om produktåterbetalning är ett tillägg till och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
 8. I Storbritannien styrs erbjudandet om produktåterbetalning tillsammans med dessa villkor av lagarna i England och Wales och kommer att omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion (förutom att du också kan göra anspråk på domstolarna i din hemort förutsatt att dessa är i Storbritannien).
 9. I Europeiska gemenskapen regleras erbjudandet om produktåterbetalning tillsammans med dessa villkor av lagstiftningen i Nederländerna och kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Nederländerna.

 

Utgivningsdatum: Augusti 2023