Byt plats

SEKRETESSPOLICY

Global sekretesspolicy

Gorilla Glue Europe Ltd, med bifirma The O’Keeffe’s Company (”Företaget”) respekterar din rätt till sekretess. Denna Sekretesspolicy sammanfattar vilka personuppgifter vi kan samla in, hur vi använder dessa uppgifter samt annan viktig information relaterad till din sekretess och skyddet av dina personuppgifter.

Företaget har som policy att följa alla gällande sekretess- och dataskyddslagar. Detta åtagande återspeglar hur högt vi värdesätter att erhålla och behålla förtroendet från våra kunder, affärspartner och andra parter som delar sina personuppgifter med oss.

Policyn gäller för samtliga webbplatser och mobilappar som hanteras av eller på uppdrag av Företaget, och detta inkluderar våra filialer och dotterbolag i hela världen (varje part är en av ”Företagets webbplatser eller appar”). Den gäller även för personuppgifter vi kan komma att samla in på annat sätt: (i) genom våra produkter eller tjänster, (ii) när du interagerar med oss på andra sätt än genom en av Företagets webbplatser eller appar, till exempel personligen, över telefon eller på en utställningsmässa, och (iii) från våra kunder, distributörer, leverantörer och andra affärspartner (gemensamt omnämnda ”Affärspartner”).

Företagets insamling, användning och utelämnande av personuppgifter

I den omfattning detta krävs enligt gällande lagstiftning kommer Företaget att göra följande varje gång vi samlar in personuppgifter:

– I god tid ge dig fullständig information om vår behandling av uppgifter.

– Samla in dina personuppgifter endast i specificerade och legitima syften. Uppgifterna vi samlar in ska vara relevanta, rimliga och endast så omfattande som det krävs för de syften de samlas in.

– Behandla dina personuppgifter på ett sätt som följer syftet med varför de ursprungligen samlades in eller på ett sätt som du har godkänt.

– Vidta åtgärder som är rimliga inom ramen för vår verksamhet för att säkerställa att dina personuppgifter är tillförlitliga för deras avsedda användning, korrekta, fullständiga och, där så är nödvändigt, aktuella.

– Inte använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring utan att erbjuda dig en möjlighet att avanmäla dig från detta.

– Vidta rimliga åtgärder, i enlighet med avtal eller liknande, för att erbjuda tillräckligt skydd för personuppgifter som utelämnas till tredje part eller överförs till ett annat land, inklusive överföringar inom Företaget.

Personuppgifter som Företaget samlar in

Företaget samlar in följande typer av personuppgifter:

– Uppgifter som automatiskt samlas in från din enhet

Uppgifter om enhet och webbläsare. Företaget kan samla in tekniska uppgifter om din enhet, till exempel enhetstyp, typ av webbläsare, IP-adress, operativsystem och enhetsidentifierare. Företaget samlar automatiskt in uppgifter från din enhet och webbläsare genom cookies och liknande teknik.

Uppgifter om hur du interagerar med oss. Företaget kan samla in tekniska uppgifter om din användning av Företagets webbplatser och appar och om hur du interagerar med våra digitala annonser och kampanjer, till exempel vilket innehåll som har visats och laddats ner, vilka funktioner som har använts, vilka länkar du har klickat på, vilka kampanjmeddelanden från Företaget som har öppnats och på vilket datum och vid vilken tid interaktionerna skedde. Företaget samlar in dessa uppgifter genom cookies och liknande teknik

Platsinformation Företaget kan samla in uppgifter om din plats, inklusive uppgifter om din exakta plats i realtid från din enhet och icke-exakta uppgifter om din plats som hämtas från, till exempel, din IP-adress eller postadress. Företagsappar kan INTE hämta uppgifter om din exakta plats i realtid från din enhet såvida du inte har gett dem tillstånd att göra detta.

– Cookies och liknande teknik:

En ”cookie” är en fil med uppgifter som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik kan förbättra din användarupplevelse genom att spara dina preferenser, personanpassa din onlineupplevelse och i vissa fall visa annonser som är anpassade efter dina intressen.

Företagswebbplatser använder ”sessionscookies”. En sessionscookie identifierar dig inte personligen och tas bort när webbläsaren stängs.

Företagswebbplatser använder även ”beständiga cookies”. Dessa cookies tas inte bort när webbläsaren stängs. Beständiga cookies finns kvar på datorn tills du tar bort dem eller de upphör att gälla. Genom att tilldela varje dator en unik identifierare kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser som du automatiskt får tillgång till, vilket sparar dig både tid och arbete under framtida besök.

Vissa länder kräver att du godkänner användningen av cookies när du besöker Företagswebbplatser. Om du besöker en Företagswebbplats i något av dessa länder får du information om vilka alternativ du har, inklusive valet att godkänna eller avböja vissa kategorier av cookies. Du kan ändra dessa inställningar under framtida besök. Observera att du inte kan tacka nej till att ta emot vissa cookies som är obligatoriska för att vi överhuvudtaget ska kunna leverera tjänsten som du har begärt.

Även om du inte måste godkänna cookies när du besöker en Företagswebbplats kan det hända att du inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen om du avböjer vissa cookies.

Dessutom kan det vara möjligt att ändra inställningarna i webbläsaren till att godkänna eller avböja cookies, eller ställa in så att du meddelas när en cookie placeras på datorn.

Analyser. Webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbanalyser som levereras av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av cookiefilen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till, och lagras av, Google på servrar i USA. Google använder denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen för webbplatsoperatören samt för att leverera andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter när detta krävs enligt lag, eller när sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kopplar inte din IP-adress till några andra uppgifter som lagras av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren, men observera att detta kan resultera i att du inte kan använda webbplatsens funktioner fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av dina uppgifter av Google på det sätt och i det syfte som anges ovan.

– Information om Affärspartner och andra tredje parter

Företaget samlar in personuppgifter genom våra Affärspartner. Dessa uppgifter kan inkludera kontaktuppgifter som namn, företagsnamn, yrkestitel, adress, e-postadress och telefonnummer.

Företaget kan även samla in personuppgifter från andra trejdepartskällor, inklusive offentligt och kommersiellt tillgängliga källor. Vi kan kombinera uppgifterna vi tar emot från Affärspartner och andra tredjepartskällor med uppgifter vi samlar in från dig och din enhet, på det sätt som beskrivs ovan.

Du har olika valmöjligheter rörande de personuppgifter du ger Företaget. Du kan välja att inte ge de uppgifter vi begär, men om du väljer att inte göra det är det möjligt att vi inte kan erbjuda dig en relevant tjänst eller en särskild funktion för en av Företagets webbplatser, appar eller produkter.

Så använder Företaget dina personuppgifter?

Företaget använder dina personuppgifter till att:

Utveckla och hantera vår relation med dig och våra Affärspartner. Detta inkluderar att: (i) leverera tjänster eller genomföra transaktioner som du eller våra Affärspartner har begärt, (ii) ge dig uppgifter om produkter, tjänster och transaktioner, samt visa annonser, från företaget som kan vara av intresse för dig, (iii) ge dig och våra Affärspartner en mer konsekvent upplevelse när ni interagerar med Företaget, inklusive genom att samla in uppgifter om er och om hur ni använder och interagerar med Företagets webbplatser, appar, produkter och tjänster, samt för att (iv) genomföra planering, hantering och utförande i enlighet med våra avtalsbundna förhållanden med våra Affärspartner.

Kommunicera med dig eller ditt företag. Detta inkluderar att: (i) informera dig om Företagets produkter, tjänster och kampanjaktiviteter som kan vara av intresse för dig eller ditt företag, (ii) ge dig uppgifter om relevanta Företagsprodukter, -tjänster och -transaktioner, inklusive, till exempel, prisuppgifter, tekniska uppgifter, fakturor, leveranser, produktionsinformation, information om garantier eller återkallelser, eller information om förbättringar av produkter eller tjänster, (iii) svara på de frågor du ställer, inklusive begäranden genom kundservice, samt att (iv) bjuda in dig att delta i, eller informera dig om resultaten av, kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

Leverera och förbättra våra webbplatser, appar, produkter och tjänster. Detta inkluderar att: (i) anpassa dem till dina preferenser eller intressen, i syfte att göra dem mer kompatibla med din teknik, eller i syfte att göra dem lättare att använda, (ii) upprätthålla säkerheten för och i övrigt skydda dem, samt (iii) utveckla nya webbplatser, appar, produkter och tjänster för företaget.

Behandla juridiska problem. Detta inkluderar att: (i) följa kraven att förvara vissa företagsdokument under de obligatoriska minsta lagringstiderna, (ii) fastställa, utöva eller försvara juridiska anspråk, (iii) agera i enlighet med lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra juridiska processer, (iv) upptäcka, förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, intrång på immateriell egendom, brott mot våra avtal och överenskommelser, brott mot lagen eller alla former av missbruk av Företagets webbplatser, appar, produkter och kampanjer, samt (v) försvara Företagets rättigheter och egendom, eller din och andras hälsa, säkerhet, välmående, rättigheter eller egendom.

Företaget kan även använda dina personuppgifter för andra syften som är i enlighet med de rådande omständigheterna då uppgifterna samlades in eller med ditt samtycke.

Företaget kan anonymisera eller sätta samman delar av uppgifterna vi har samlat in och använda dem för alla möjliga syften, inklusive forskning eller produktutveckling. Sådana uppgifter identifierar inte dig personligen.

Tillfällen då Företaget kan dela dina personuppgifter med andra

Företaget offentliggör inte dina personuppgifter utom på följande sätt:

– Företaget kan dela dina personuppgifter med andra enheter i Företaget, inklusive enheter i andra länder. När vi gör detta använder de andra Företagsenheterna dina uppgifter på ett sätt som är i enlighet med denna Policy och samtliga gällande sekretess- och dataskyddslagar.

– Företaget kan även dela dina personuppgifter med tredje parter som vi anlitar för att genomföra supporttjänster på vårt uppdrag. Dessa tredje parter får endast använda de personuppgifter vi delar med oss av till dem i syfte att genomföra tjänster på vårt uppdrag, och måste behandla dina personuppgifter i enlighet med alla gällande sekretess- och dataskyddslagar.

– I vissa fall måste Företaget dela dina personuppgifter med tredje parter som samarbetar med oss för att kunna leverera produkter och tjänster till våra kunder, till exempel distributörer. I dessa fall kräver vi att våra Affärspartner använder uppgifterna på ett sätt som är i enlighet med denna Policy och alla gällande sekretess- och dataskyddslagar.

– Företaget kan dela dina personuppgifter med tredje parter när vi har goda skäl att anse att ett utelämnande är nödvändigt för att: (i) kunna agera i enlighet med lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra juridiska processer, (ii) upptäcka, förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, intrång på immateriell egendom, brott mot våra avtal och överenskommelser, brott mot lagen eller alla former av missbruk av Företagets webbplatser, appar, produkter och kampanjer, samt (iv) försvara Företagets rättigheter och egendom, eller din och andras hälsa, säkerhet, välmående, rättigheter eller egendom. Om ett sådant scenario inträffar vidtar vi nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

– Företaget kan dela dina personuppgifter med tredje parter i anslutning till försäljning, inköp, sammanslutning, omorganisering, likvidering eller upplösning av Företaget eller Företagets verksamhetsenhet, eller under liknande omständigheter. Om ett sådant scenario inträffar vidtar vi nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

– Företaget får dela din information med ditt tillstånd eller på din begäran.

Företaget får dela anonymiserade eller sammanslagna uppgifter internt och med tredje parter i alla syften. Sådana uppgifter identifierar inte dig personligen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras vanligtvis i Företagets databaser eller i databaser som förvaltas av våra tjänsteleverantörer. Många av dessa databaser lagras på servrar som befinner sig i USA. Företaget vidtar rimliga åtgärder, i enlighet med avtal eller liknande, för att erbjuda tillräckligt skydd för personuppgifter som utelämnas till tredje part eller överförs till ett annat land, inklusive överföringar inom Företaget.

Företaget upprätthåller rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten, säkerheten och integriteten för dina personuppgifter. Även om vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot icke-auktoriserade offentliggöranden, missbruk eller ändringar, kan vi, såsom alltid är fallet med datornätverk som är anslutna till internet, inte garantera fullständig säkerhet för uppgifter som skickas över internet, och vi kan inte hållas ansvariga för säkerhetsintrång bortom vår rimliga kontroll.

Länkar till webbplatser och insticksprogram från tredje part

Företagets webbplatser och appar kan innehålla länkar till webbplatser eller mobilappar som inte hanteras av Företaget och insticksprogram från plattformar för sociala medier och andra tredje parter. Ett exempel på ett insticksprogram från sociala medier är ”gilla”-knappen på Facebook. Vi erbjuder dessa länkar och insticksprogram som en tjänst. Detta innebär inte att vi stöder aktiviteterna eller innehållet på de relaterade webbplatserna, apparna eller plattformarna för sociala medier, och det innebär inte heller någon affärsmässig koppling med de enheter som hanterar dessa. Om du vill veta mer om de uppgifter som samlas in av dessa webbplatser, appar och insticksprogram från tredje parter ska du läsa deras sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyerna för de webbplatser, appar och plattformar för sociala medier du besöker innan du använder dem eller lämnar ut personuppgifter till dem.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du kan granska, korrigera och uppdatera de personuppgifter du har gett oss genom att använda Kontaktformuläret på den här webbplatsen.

Arkivering av dina personuppgifter

Hur länge vi förvarar dina personuppgifter varierar och beror på uppgifternas syfte och hur de avses användas. Lagstiftningen kräver att vi förvarar vissa typer av uppgifter under en särskild tid. I alla andra fall förvarar vi dem inte längre än vad som är nödvändigt för de syften uppgifterna samlades in.

Barn och minderåriga

Företagets webbplatser och appar är inte avsedda för barn under 13 års ålder. Företaget samlar inte in, och förmedlar inte, avsiktligt personuppgifter från eller om barn under 13 år, eller den relevanta minimiåldern enligt gällande lokal lagstiftning, utom i de fall då detta är tillåtet under gällande lagstiftning.

Ytterligare information för EU-medborgare

– Företagets rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för Företagets behandling av dina personuppgifter beror på syftet med behandlingen. För de flesta aktiviteter som innefattar behandling av personuppgifter som omfattas av denna Sekretesspolicy, är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för Företagets legitima affärsintressen. I de fall då vi behandlar personuppgifter i relation till ett avtal, eller ett potentiellt avtal, tillsammans med dig, är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att vårt avtal med dig ska kunna genomföras eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal inleds. När vi måste dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter gör vi detta på basis att vi är juridiskt skyldiga att göra detta. Vi använder även samtycke som rättslig grund där vi anser att detta är lämpligt eller i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, till exempel innan vi samlar in uppgifter om exakt plats från din mobila enhet.

Behandling på grund av legitima affärsintressen. När vi behandlar personuppgifter på grund av att behandlingen är nödvändig för våra legitima affärsintressen innefattar sådana intressen bland annat att: (i) leverera, förbättra och marknadsföra webbplatser, appar, produkter och tjänster från Företaget, (ii) genomföra kommunikation med nuvarande och potentiella kunder, andra Affärspartner och deras individuella kontaktansvariga, (iii) hantera våra relationer med våra kunder och andra Affärspartner, och deras individuella kontaktansvariga, (iv) utveckla Företagets verksamhet enligt andra syften, (v) dela information inom Företaget, samt med tjänsteleverantörer och andra tredje parter, samt (vi) upprätthålla säkerheten för produkterna, tjänsterna och medarbetarna, inklusive skydd mot bedrägerier.

Behandling på grund av genomförandet av ett avtal. Exempel på situationer där det är nödvändigt att vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna genomföra ett avtal inkluderar transaktioner vid e-handel, där du köper en produkt eller tjänst från Företaget, eller enligt din egen begäran, genom en av Företagets webbplatser eller appar.

Behandling på grund av samtycke. Exempel på behandlingsaktiviteter för vilka Företaget använder samtycke som rättslig grund inkluderar att: (i) samla in och behandla uppgifter om exakt plats från din mobila enhet, (ii) skicka kampanjmeddelanden via e-post då samtycke krävs enligt gällande lagstiftning, samt (iii) behandla personuppgifter på Företagets webbplatser och appar genom cookies och liknande teknik då samtycke krävs enligt gällande lagstiftning.

Behandling på grund av att Företaget är skyldiga enligt lag att göra detta. Exempel på situationer där Företaget måste behandla personuppgifter för att kunna följa rådande lagstiftning inkluderar: (i) betalning av skatter eller andra avgifter till myndigheter, (ii) att överlämna dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter och andra myndighetsorgan då detta krävs enligt gällande lagar, (iii) bevara företagsinformation då detta krävs enligt gällande lagar, samt (iv) att agera i enlighet med domstolsbeslut och andra juridiska processer.

– Ytterligare information om bevarandet av dina personuppgifter

Tidsperioden för hur länge dina personuppgifter ska sparas i enlighet med denna Policy baseras på kriterier som: (i) alla gällande lagstadgade krav på att spara uppgifter under en särskild tidsperiod, (ii) alla krav på att spara uppgifter relaterade till rådande eller potentiella tvister eller undersökningar utförda av myndigheter, (iii) alla krav på att spara uppgifter som ingår i relevanta avtal med våra Affärspartner, (iv) datumet för din senaste interaktion med Företaget, (v) den tid som har passerat mellan dina interaktioner med Företaget, (vi) uppgifternas känslighet, samt (vii) syftet för vilka uppgifterna samlades in.

– Dina individuella rättigheter

I enlighet med rådande lagstiftning i Europeiska unionen har du följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter, vilka gäller på olika sätt under olika omständigheter: rätt till åtkomst, rätt till korrigering, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet och rätt att invända dig mot behandling. De flesta av dessa rättigheter är inte absoluta. Nedan beskriver vi dessa rättigheter mer utförligt och ger dig information om hur du kan utöva dem. Om du framför en begäran om att utöva dina rättigheter kommer vi att svara dig inom en månad, men vi har rätt att utöka denna period med två ytterligare månader, då detta är nödvändigt. Om vi utökar svarsperioden meddelar vi dig inom en månad från att du har framfört din begäran. Du kan utöva dina rättigheter genom att använda Kontaktformuläret på den här webbplatsen.

Rätt till åtkomst. Du har rätt att be Företaget bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller ej. Om vi gör detta har du rätt att begära åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar samt till följande information: (i) syftena med behandlingen, (ii) vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, (iii) mottagare eller kategorier av mottagare för dina personuppgifter, (iv) den uppskattade lagringstiden för uppgifterna då detta är möjligt, eller de kriterier vi använder för att fastställa lagringstiden, (v) din rätt till att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av behandling av sådana uppgifter, (vi) din rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, (vii) all information som finns tillgänglig om uppgifternas källa, i de fall då vi inte har samlat in uppgifter från dig, samt (viii) huruvida vi använder dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut som kan påverka dig juridiskt eller på andra sätt.

Rätt till korrigering. Du har rätt att begära att Företaget ska korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga. Beroende på syftet med behandlingen kan du även ha rätt att begära att ofullständiga personuppgifter om dig kompletteras, även genom att du skickar ett meddelande med ett tillägg till Företaget.

Rätt att göra invändningar mot behandling inom ramen för Företagets legitima affärsintressen. Du har rätt att göra invändningar mot att Företaget behandlar dina personuppgifter när dessa uppgifter behandlas inom ramen för Företagets legitima affärsintressen. Företaget kommer att respektera din önskan och avbryta behandlingen av relevanta personuppgifter såvida vi inte: (i) har tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och din frihet, eller (ii) måste fortsätta behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.

Rätt till att göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring. Om Företaget behandlar dina personuppgifter i syfte för direkt marknadsföring har du rätt att göra invändningar mot denna behandling. Om du utövar denna rättighet kommer Företaget att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i syfte för direkt marknadsföring.

Rätt till att begränsa behandling.Du har rätt till att begära att Företaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter vid följande omständigheter: (i) under den tidsperiod då Företaget behöver bekräfta korrektheten av dina personuppgifter då du betvivlar deras korrekthet, (ii) när behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du motsätter dig raderingen av uppgifterna, och i stället begär att Företaget begränsar användningen av uppgifterna, (iii) när Företaget inte längre behöver dina personuppgifter för syftet att behandla dem, men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk, eller (iv) under den tidsperiod då Företaget behöver bekräfta att det har tvingande legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och din frihet då du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för Företagets legitima affärsintressen.

Om Företaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter till följd av din begäran kommer vi att förvara dina uppgifter och endast behandla dem: (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk, (iii) för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller (iv) då det föreligger ett särskilt intresse från allmänheten inom Europeiska unionen eller en medlemsstat. Företaget kommer även informera dig innan vi tar bort begränsningen för behandlingen.

Rätt till radering. Rätten till radering kallas även ”rätten att glömmas bort”. Du kan begära att Företaget raderar dina personuppgifter. Rättigheten är inte absolut. Företaget är tvunget att radera dina personuppgifter på din begäran endast vid följande omständigheter: (i) då dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften för vilka vi samlar in eller behandlar dem, (ii) om Företaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, du tar tillbaka ditt samtycke, och inga andra rättsliga grunder finns för vilka vi kan fortsätta behandla dina personuppgifter, (iii) om Företaget behandlar dina personuppgifter och det inte finns några övergripande rättsliga grunder för oss att fortsätta behandla dina personuppgifter, (iv) om Företaget har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt, eller (v) om personuppgifterna måste raderas för att följa ett lagstadgat krav inom lagstiftningen inom Europeiska unionen eller en medlemsstat som Företaget lyder under.

Företaget är inte tvungna att radera dina personuppgifter om Företaget behöver behandla dem för att: (i) utöva sin rätt till yttrandefrihet och till information, (ii) följa ett lagstadgat krav inom lagstiftningen inom Europeiska unionen eller en medlemsstat som Företaget lyder under, eller (iii) fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få personuppgifter som du har skickat till Företaget då: (i) behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att kunna genomföra ett avtal mellan dig och Företaget, (ii) Företagets behandling av dina personuppgifter genomförs med automatiserade metoder, samt (iii) uppfyllan av din begäran inte allvarligt påverkar andra personers rättigheter och frihet.

Om du har rätt att få sådana personuppgifter och begära att vi ger dem till dig kommer Företaget att skicka dem till dig i ett strukturerat, etablerat och maskinläsligt format.

Rätt till att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Företaget kommer att göra sitt bästa för att svara på och lösa alla begäranden eller klagomål det uppmärksammar. Du har dessutom rätt att kontakta lämplig dataskyddsmyndighet med begäranden eller klagomål. Denna kan vara tillsynsmyndigheten i det land eller den federala stat du bor i.

Immateriell egendom

Ingenting på den här webbplatsen ska tolkas som att någon form av licens beviljas enligt någon immateriell rättighet, inklusive någon rättighet relaterad till företaget The O’Keeffe’s Companys varumärke eller upphovsrätt, eller någon tredje part, varken genom estoppel, implicering eller annat. Alla varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare. Utom i de fall som redan har angivits är Företaget ägare av samtliga varumärken och tjänstenamn på denna webbplats, oavsett om de har registrerats eller ej. Alla rättigheter som inte uttryckligen garanteras häri är helt och uteslutande förbehållna Företaget.

O’KEEFFE’S, WORKING HANDS, logotyperna för företaget The O’Keeffe’s Company, SOOTHING ALOE BOOST och andra är varumärken som tillhör företaget The Gorilla Glue Company, är registrerade i Europa och används under licens från Gorilla Glue Europe Ltd

Frågor om denna Policy

Om du har några frågor om denna Policy eller vår användning av dina personuppgifter kontaktar du:

Consumer Affairs
Gorilla Glue Europe Ltd
PO Box 663
Chorley
PR6 6PU
Storbritannien

Ändringar i denna Policy

Ändringar i denna Policy läggs upp på den här webbplatsen, tillsammans med information om alla väsentliga ändringar. Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra den här Policyn när som helst och utan föregående meddelande. Samtliga ändringar gäller endast för de personuppgifter vi samlar in efter publiceringstillfället.

Den här Policyn ändrades senast augusti 2018.